Русе

Русе – първият европейски град в България – част 2 – улица “Александровска”

Русе е един различен български град. Не случайно го наричат “Малката Виена”. Приликите му със съвременната австрийска столица са както географски, така и архитектурни. И…